Eierstyret i Scala Private Barnehage

Eierstyret har arbeidsgiveransvar for barnehagen og har ansvar for at barnehagen drives i henhold til lover og forskrifter. består av foreldre som er valgt inn på årsmøtet.

Medlemmer i eierstyret velges på årsmøtet og velges for 2 år av gangen.

 

Eierstyret for 2023/2024

 

Styreleder

Tine Wang Brenna

 

Øvrige styremedlemmer

Valbona Demaj

Hibo-Nora Abraham Afhakama

Isfa Rasoll

Bilan Abdi