Et mangfold av muligheter

Scala Private Barnehage har vært i drift siden høsten 1999. Barnehagen fungerer som et samvirkelag, og drives til enhver tid i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Vi har 4 avdelinger med til sammen 55 plasser for barn i alderen 1-6 år. Vi har 1 småbarnsavdeling, 2 avdelinger med 2-6 år og 1 avdeling med 3-6 år.

Vi er en flerkulturell barnehage som ligger i bydel Alna, en bydel med et mangfold av språk og kultur. Språk er et viktig fokusområde for oss, og vi er med på Oslo Kommune sin språksatsing.

Vi er opptatt av å skape et pedagogisk miljø som ivaretar barns beste, og gir barnet gode opplevelser.

Vi vektlegger sikkerhet, læring, trivsel og miljø for både barn og ansatte. Vårt formål er å drive en barnehage med høyt faglig og pedagogisk innhold.