Ny i barnehagen

Å begynne i barnehagen er både skummelt og spennende for både liten og stor. Her kan dere lese litt om hvordan vi velger å gjøre det i vår barnehage.

I vår tilvenningsmodell skal dere som foreldre delta aktivt i barnehagehverdagen. Dere skal selv stelle barnet deres de første dagene og sitte sammen med det under måltider, aktiviteter og lek.

På denne måten kan barnet trygt bruke kreftene og oppmerksomhete til å utforske det nye - når mor eller far er den som en trygg base. Primærkontakten vil være i nærheten for å bli kjent med barnet.

For personalet er det nyttig å se barnet i samspill med dere, det gir oss mer informasjon om barnets vaner og måte å kommunisere på. 

For dere som foreldre er det nyttig å se hvordan dagsrytmen i barnehagen fungerer og hvordan dagene er, og vi vil i tillegg få et tettere samarbeid fra starten av. Gode relasjoner og mer tid sammen vil ha en positiv ringvirkning for barnet og ikke minst det videre samarbeidet oss i mellom.

 

Slik ser en typisk oppstartsuke ut:

Dag 1: 09.00-12.00    Foresatt er med barnet hele dagen

Dag 2: 09.00-13.00    Foresatt er med barnet hele dagen

Dag 3: 09.00-14.00    Foresatt er med barnet hele dagen

Dag 4: 09.00-15.00   Foresatt er til stede de første 20 minuttene og forlater deretter barnehagen.                                          Må da være tilgjengelig ved behov.

Dag 5: 09.00-15.00   Foresatt er til stede de første 20 minuttene og forlater deretter barnehagen.                                          Må da være tilgjengelig ved behov.

Dag 6-10: Vi anbefaler korte dager i barnehagen (maks 7 timer)

 

Barnehagens planer og annen informasjon får dere av primærkontakten i løpet av tilvenningsdagene. NB! Dersom barnet skal sove i barnehagen må dere ha vogn, hos oss sover alle barn ute.