Søke barnehageplass

Ønsker dere å søke barnehageplass hos oss? Her kan dere lese om opptak og søknadskriterier.

Alle søknader går via kommunen. Benytt denne linken: Søke barnehageplass

Vi følger Oslo kommune sine betalingssatser - maksprisen er kr. 3000,-. Matpenger på kr 400 pr. måned kommer i tillegg (det dekker alle måltider i barnehagen).

Husk at dere trenger personnummeret (11 siffer) til både barn og foreldre for å kunne søke. Det er mulig å søke på 5 forskjellige barnehager. Disse settes opp i prioritert rekkefølge.

Opptakskriterier:

1. Barn med rett til prioritet etter barnehageloven § 18.
2. Barn som er omfattet av §§4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester.
2. Ansattes barn.
3. Søsken til barn som går i barnehagen
4. Barn i nærområdet; Øvre Furuset
5. Barn bosatt i resterende deler av Bydel Alna
7. Alle andre barn
 
Dersom vi har ledige plasser resten av året, tar vi inn barn på supplerende opptak.
 
Barnehageplassen har to måneder gjensidig skriftlig oppsigelse regnet fra den siste dag i måneden man sier opp. Førskolebarn slutter automatisk 31.7.
Ved oppsigelse er det viktig at dere sier opp via samme portal som dere søkte om plass.
 
Vi har besøksdag 7. februar kl 10-12.