Sykt barn - informasjon

Når bør syke barn holdes hjemme?

Et barn som ikke er i form til å delta i barnehagens daglige rutiner eller utgjør en smittefare for andre barn eller voksne, skal holdes hjemme. Hensikten med å holde et barn hjemme ved sykdom er å sikre barnets beste, samt forebygge spredning av smittsomme sykdommer.

Her kan du lese litt om de typiske sykdommene vi møter i barnehagen:

Folkehelseinstituttet - når må barnet være hjemme fra barnehagen