Barnas verneombud

Barnas verneombud skal fungere som en ressurs i arbeidet med å sikre at alle barn har det bra i og utenfor barnehagen.

Barnas verneombud er et prosjekt som er igangsatt av PBL (Private Barnehagers Landsforbund) i tett samarbeid med Stine Sofies Stiftelse. Målet er at alle barnehager skal ha et barnas verneombud som skal ha ekstra ansvar for, og kompetanse på å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen.

Barnas verneombud skal:

  • ha ekstra kompetanse om sårbare barn
  • være barnehagens ressursperson for barn, kolleger, daglig leder og foreldre
  • være trygg på å se og avdekke vold og overgrep mot barn
  • ha kunnskap om mobbing og utenforskap i barnehagen
  • bidra til at barn med behov for spesiell tilrettelegging blir ivaretatt

I henhold til rammeplan og lov om barnehager så skal personalet i barnehagen ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for mobbing og omsorgssvikt. Barnas verneombud skal bidra til kompetanseheving og bevisstgjøring av oppgaver som barnehagen allerede har.

Pembegul Tasdelen er barnas verneombud i Scala.