Barnas verneombud

Vi har vårt eget verneombud i barnehagen Verneombudet skal fungere som en ressurs i arbeidet med å sikre at alle barn har det bra i og utenfor barnehagen.

Barnas verneombud er et prosjekt som er igangsatt av PBL (Private Barnehagers Landsforbund) i tett samarbeid med Stine Sofies Stiftelse. Målet er at alle barnehager skal ha et barnas verneombud som skal ha ekstra ansvar for, og kompetanse på å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen.

Barnas verneombud skal:

  • ha ekstra kompetanse om sårbare barn
  • være barnehagens ressursperson for barn, kolleger, daglig leder og foreldre
  • være trygg på å se og avdekke vold og overgrep mot barn
  • ha kunnskap om mobbing og utenforskap i barnehagen
  • bidra til at barn med behov for spesiell tilrettelegging blir ivaretatt

Scala Private Barnehage er så heldige å ha blitt trukket ut til å bli med på pilotprosjektet for innføring av Barnas verneombud i barnehagen og er allerede godt i gang med arbeidet.

I henhold til rammeplan og lov om barnehager så skal personalet i barnehagen ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for mobbing og omsorgssvikt. Barnas verneombud skal bidra til kompetanseheving og bevisstgjøring av oppgaver som barnehagen allerede har.