Vannrom

Vi har vårt eget vannrom. Her kan barna leke og eksperimentere med vann.